Ditt lokala företag med egen tillverkning

Våra produkter

Utemiljöer
Se alltid till helheten när du planerar utemiljön. Var noga med placering, struktur, färgsättning med mera för uppfart, utomhustrappor, entrén till huset och trädgården. Fundera över var gångarna ska placeras och hur växter ska planteras.
Behövs särskilda rabatter, urnor och krukor eller ska växterna ramas in av vackra murar? Tänk på att alla murar och kantstöd måste ha väl utförda underlag för att vara stadiga och vackra i många år. Och glöm inte att uppfarten måste tåla trycket från såväl bilar som kanske även från maskiner.

Utemiljö för alla

Kontakta oss för prisuppgifter och mer information.

Kontakta Grandins Cementgjuteri för mer information!