Ditt lokala företag med egen tillverkning

För byggproffs och gör-det-självare

Huvuddelen av våra kunder och uppdragsgivare är arkitekter, konstruktörer, byggnads- och anläggnings- företag, mark- och trädgårdsentreprenörer samt fastighetsbolag. Allt fler ägare av mindre fastigheter,
villor och fritidshus börjar också hitta till oss.

Med våra kunskaper, mångåriga erfarenheter och vårt breda kontaktnät är vi en kompetent samarbetspartner
och leverantör av betongvaror och vi ställer självfallet
alltid upp för att hjälpa de som kontaktar oss.

För Grandins Cementgjuteri är inget uppdrag
för litet eller ointressant.

Om oss

Ladda hem Grandins broschyr

Ladda hem vår broschyr!

Grandins Cementgjuteri startades år 1954 av Helge Grandin på Hillstamon i Sundsvall. 1991 byggdes de nya lokalerna vid Lagbasvägen i Birsta och då bildades även aktie- bolag. Från år 2003 är Anders Grandin ensam ägare av företaget som sedan 1998 också har behörighet för tillverkning av betongkonstruktioner utförande klass II.

Grandins Cementgjuteri tillverkar bland annat:

  • Betonghålsten
  • Betongvikter för förankring av sjökabel
  • Stagplattor för stagning av telefon- och kraftledningsstolpar
  • Trafikhinder/inkörningsskydd och större planteringsurnor

På uppdrag gör vi specialkonstruktioner i större och mindre serier. Vi har också kraftfull utrustning för kapning och skärning av betongprodukter.

I vårt breda produktprogram finns det mesta av markprodukter för gator och vägar, parker, bostadsområden, egnahem, fritidshus och trädgårdar. Vi marknadsför också olika typer av murar och stödmurar, brunnar, brunnsringar och avskiljare samt takpannor från flera ledande tillverkare.

Kontakta Grandins Cementgjuteri för mer information!